Resumen del pleno ordinario de julio

2015-07-31 16.52.09Ayer celebramos el pleno de julio y el primero ordinario de la legislatura. El punto quizá más importante que se presentaba a votación era el cierre de cuentas del ejercicio 2014. Nosotros votamos en contra como era previsible, como ya anunciamos en febrero cuando se presentaron las cuentas.

Nuestro voto negativo es muy fácil de explicar, las cuentas no están claras. En febrero la interventora municipal así lo indicó en su informe negativo, ya que no estaba conforme la manera de contabilizar el remanente de tesorería que ha utilizado el Ayuntamiento. Esta diferencia contable hace que bailen más de 2 millones de euros de las arcas públicas.

Desde febrero a julio no ha cambiado nada, y ni siquiera la interventora ha podido volver a dar su opinión porque se ha marchado de Sant Feliu.

Lo sorprendente de todo es que el PSC que en febrero atacó más duramente incluso que nosotros las cuentas 5 meses después son los que las presentan para su aprobación. La política hace extraños compañeros de viaje.

Respecto a la moción que presentaron ERC, CDC, JSF e ICV para dar apoyo al Correllengua queremos volver a insistir que no queremos que la lengua catalana se utilice como arma arrojadiza política. Es cultura y como tal se deber proteger y promover. Pero defender una lengua no puede ser un ataque a otra.

El resumen de lo que votamos ayer en los puntos es el siguiente:

1.Lectura i aprovació de l’acta anterior corresponent a la sessió de 16 de juliol de 2015.
A FAVOR

2.Denúncia contra la violència masclista i la solidaritat amb les famílies de les víctimes de violència masclista.
NO SE VOTA

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:
3.Nomenaments de representants de la Corporació en Òrgans Supramunicipals.
ABSTENCIÓN

4.Moció del Grup Municipal Ciutadans en relació a les campanes de la Catedral de Sant Feliu.
EN CONTRA

5.Constitució grup municipal Convergència Democràtica de Catalunya i nomenament portaveu.
NO SE VOTA

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS
6.Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost de l’exercici 2014
EN CONTRA

7.Retre compte de les objeccions formulades per la Intervenció en l’exercici 2014.
NO SE VOTA

8.Aprovar inicialment el Reglament d’organització i funcionament del Mercat municipal. ABSTENCIÓN

9.Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 8 » Taxes per a la prestació de serveis
del mercat».
ABSTENCIÓN

10.Aprovar Expedient de modificació de Crèdits núm. 3
ABSTENCIÓN

11.Nomenar els membres de la Comissió de delimitació del Terme Municipal
ABSTENCIÓN

12.Aprovació dels nous estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
A FAVOR

13.Aprovació modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del baix Llobregat
A FAVOR

14.Donar-se per assabentat de la transmissió del dret d’ús individual i exclusiu de la plaça número 16 del soterrani 2 de l’aparcament Can Bertrand de la nostra ciutat.
NO SE VOTA

15.Modificació Organigrama i Catàleg llocs de treball per Creació Lloc de treball enginyer tècnic industrial.(Per reincorporació funcionari en situació de serveis especials)
ABSTENCÍON

16.Aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.
ABSTENCIÓN

ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I POLITIQUES SOCIALS
17.Aprovar conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al servei de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, l’any 2015.
A FAVOR

18.Aportació extraordinària a la Creu Roja per als afectats dels terratrèmols al Nepal.
A FAVOR

19.Aprovar conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al Pla Educatiu d’Entorn, durant els cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.
A FAVOR

20.Aprovació del Protocol addicional de concreció per al 2015 del contracte programa establert amb el Departament de Benestar Social i Família per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes de benestar social.
A FAVOR

21.Concedir subvencions, corresponents a l’any 2015, de caràcter finalista, a diverses entitats ciutadanes i aprovar els convenis que regulen aquestes subvencions, a les entitats dels àmbits següents:
De l’àmbit de participació ciutadana:
1.Associació de Veïns Roses de Llobregat.
De l’àmbit de cultura:
1.Centro Cultural Andaluz Virgen del Rocio
2.Hermandad Nuestra Señora de la Salud
3.Comissió de Festes carrer Joan Maragall
4.ACR Casino Santfeliuenc
De l’àmbit d’esports:
1.Club Ritmica Sant Feliu
2.Peña Recreativa Sant Feliu de Llobregat
A FAVOR

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA
22.Aprovar provisionalment la Modificació del Pla de Millora Urbana de Can Dot.
A FAVOR

23.Concedir subvenció a l’AMPA de l’Escola Mestral per realitzar el projecte «Manteniment d’un hort ecològic en l’àmbit de l’ Escola Mestral»
A FAVOR

24.Concedir subvenció a l’entitat Shambala, Associació Defensora i Protectora dels Drets dels Animals no Humans, per activitats ciutadanes.
A FAVOR

25.Adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura.
A FAVOR

MOCIÓ D’ÀMBIT GENERAL:
26.Moció dels Grups Municipals ICV-EUIA, ERC, CDC i Junts per Sant Feliu de suport al Correllengua 2015.
EN CONTRA

PART DE CONTROL:
27.Retificar l’Acord de la Junta de Govern Local de data 19/05/2015 referent a: Acceptar les bases reguladores de les ajudes per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat elèctric exterior municipal convocades pel Ministerio de Industria, Energia y Turismo, sol.licitud de participació en el programa i aprovació de la memòria descriptiva de les actuacions a desenvolupar
A FAVOR

28.Ratificar el Decret D’alcaldia D20150000001786 de data 23/06/2015 d’adequació dels models resums de declaracions de béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat i d’activitats aprovats pel Ple de l’ajuntament de data 13 de gener de 2013 per a la seva publicació al Portal de transparència.
A FAVOR

29.Ratificar el Decret D20150000001836 de data 30/06/2015 referent al Requeriment d’actuacions en relació al Conveni de 15 de juny de 2006, subscrit entre el Ministeri de Foment de l’Estat, el Departament de Política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat , per al soterrament de la línia ferroviària, al seu pas pel nucli urbà.
A FAVOR

30.Ratificar el Decret D20150000001254 de data 7/05/2015 referent a l’aprovació dels criteris per atorgar ajuts a les famílies, amb infants a càrrec, destinats a les activitats d’estiu.
A FAVOR

31.Donar compte de les resolucions d’Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del 1066 de data 24 d’abril de 2015 al 2065 de data 24 d’abril de 2015.
NO SE VOTA

32.Donar compte de les Actes de la Junta de Govern Local, de dates 28 i 29 d’abril,5,12,19 i 26 de maig i 4 i 23 de juny de 2015.
NO SE VOTA

MOCIONS URGENTS
Suport al 70è aniversari bombardeig Hiroshima i Nagasaki
A FAVOR

PRECS I PREGUNTES
Pedimos un informe de la deuda pendiente que tiene la Generalitat de Catalunya reconocida con el Ayuntamiento de Sant Feliu


Posted

in

by

Comments

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: